Một trong những phiền toái lớn nhất khi để tóc mái chính là tóc lộn xộn, xiên xẹo, không vào hàng lối. Những băn khoăn này sẽ được giải đáp ở đây.

1-copy-27-15479803362211431261597.png

1-copy-9-1547980336213186708403.png

1-copy-36-1547980336227240672859.png

1-copy-30-15479803362242102874310.png

1-copy-7-154798033620836097877.png

1-copy-26-15479803362171618814049.png